Fél évezred bibliái a Klimo Könyvtárban

Olvasási idő: 5 perc

A karácsony a kereszténység legnagyobb ünnepei közé tartozik. Az advent időszakában a hívők felkészülnek a csodára: a Megváltó születésére.

Napjainkban a legtöbb ember számára az advent az ajándékok utáni hajszát és az ünnepi vacsora alapanyagainak beszerzését jelenti. Rohanó világunkban egyre kevesebb idő jut az elmélyülésre, a karácsony eredeti üzenetének célba juttatására.

Lassítsunk, halljuk meg az örömhírt, amit az Evangéliumok közvetítenek. A Klimo Könyvtár több tucat szebbnél szebb régi bibliát őriz, ezekből mutatok be néhány különleges példányt.

15. század

Biblia cum glossa ordinaria Walafridi Strabonis aliorumque et interlineari Anselmi Laudunensis et cum postillis ac moralitatibus Nicolai de Lyra et ecpositionibus Guillelmi Britonis in omnes prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli Burgensis replicisque Matthiae Doering. Basel 1498. AA.V. 5.

Szinte még a könyvnyomtatás hajnalán keletkezett az első, 1498-ben adták ki Bázelben. Fellapozva mindjárt ott találjuk Klimo György pécsi püspök ex librisét. A pergamenbe kötött könyv a Hártyateremben található, különlegessége a változatos szövegtükör: a hasábok száma és mérete eltérő, a szöveg változó tagolású, itt-ott egyszerű színes iniciálék díszítik.

Ennek oka, hogy a szent szöveget Anselmus Laudunensis, a 11-12. század fordulóján élt francia teológus sorközi magyarázatai egészítik ki. A lapszéli kiegészítések a Walafrid Strabo 9. századi benedekrendi szerzetesnek tulajdonított Glossa Ordinaria című művéből valók.

Biblia cum glossa … Basel 1498. AA.V. 5.

Beillesztették a könyvbe Nicolaus de Lyra Postilla litteralis-át és annak kiegészítését, a Postilla moralis-t. A címlap szerint további egyházatyák munkái is helyet kaptak a vaskos kötetben.

16. század

Testamenti veteris Biblia sacra sive libri canonici Priscae Judaeorum Ecclesio a Deo traditi. Latini recens ex Hebraeo facti, brevibusque scholiis illustrati ab Immanuele Tremellio et Francisco Junio. Genevae 1590. H.V.10.
Testamenti veteris Biblia sacra… Genevae 1590. H.V.10.

A Genfben 1590-ben kiadott Szent Biblia is tartalmazza Klimo püspök ex librisét. Az egész bőrkötésű, aranyozott gerincű vaskos kötet az Aranyteremben van elhelyezve. A fordító jegyzeteivel ellátott latin nyelvű nyomtatványt díszes iniciálék ékesítik. A fordítást Immanuel Tremellius és veje, Franciscus Junius készítette 1575-79 között, ez volt John Milton költő kedvenc bibliafordítása.

Tremellius Ferrarában született, a padovai egyetemen tanult, ám az 1540-es évek végén protestáns hitre tért, és előbb Strassbourgba, majd Angliába költözött, Cambridge-ben hébert tanított. VI. Edward halála után visszatért a német földre, és hite miatti raboskodását követően Heidelbergben az Ótestamentum professzoraként dolgozott. 1580-ban hunyt el Sedanban, állítólag ezek voltak utolsó szavai: „Éljen Jézus, vesszen Barabás!”.

17. század

Biblia Sacra Vulgatae editionis Sixti V. P. M. jussu recognita, et Clementis VIII. auctoritate edita. Lugduni 1680. S.IV.15.

Egy csodálatos vörös bőrkötésű biblia második kötetét választottam a 17. századból, melyet Lyonban nyomtattak. Természetesen ebben is megtaláljuk Klimo püspök ex librisét. A latin nyelvű szentírás legfeltűnőbb különbsége a korábbi kiadásokhoz képest a nagyobb betűméret és az egységes tagolás. A kötet megjelenése letisztult, fordítói megjegyzéseket, kiegészítéseket nem tartalmaz, és illusztrációt is alig. Csupán a könyvek kezdőszava kapott iniciálét, de ezek is egyszerűbbek, méretükkel sem hivalkodók.

 

Biblia Sacra Vulgatae. Lugduni 1680. S.IV.15.

 

 

 

 

 

 

 

18. század

Ez a biblia egy évszázaddal később Konstanzban jelent meg négy kötetben, Jakob Friedrich Bez nyomdájában. A negyedik kötet tartalmazza az Újszövetséget. A kiadvány különlegessége, hogy két hasábra tagolva jeleníti meg a szöveget, egyikben latinul, a másikban pedig gót betűs némettel. A szöveghez tartozó lapalji magyarázatok latin nyelvűek. A folió méretű bibliát csodálatos egész oldalas metszetek ékesítik, ezek címét ugyancsak két nyelven közlik.

Biblia Sacra Vulgatae editionis jussu Sixti V. pontifici maximi recognita, locupletibus SS. Patrum et aliorum probatum S. Scripturae interpretum commentariis illustrata, una cum nova … versione Germanica. Constantiae 1763. Sz.P.I.5.
Biblia Sacra Vulgatae. Constantiae 1763. Sz.P.I.5.

19. század

Ebből a századból egy lenyűgöző német nyelvű képes bibliát választottam.

Allgemeine wohlfeile Bilder-Bibel für die Katholiken, oder die ganze heilige Schrift des alten und neuen Testaments nach der Vulgata. Leipzig 1836-1837. S.IV.21.

Az Ószövetség 1836-ban, az Újszövetség 1837-ben jelent meg Lipcsében, a Klimo Könyvtárban ezek egy kötetben találhatók, méghozzá a Szepesy teremben.

A két hasábra tagolt könyvet kalligrafikus gót betűkkel nyomtatták. A szöveget sűrűn tagolják illusztrációk, kisebbek és nagyobbak egyaránt. A fél oldalt kitevő metszeteket díszes keretek veszik körül, a jelenetek realisztikusak, élettelik.

Allgemeine wohlfeile Bilder-Bibel. Leipzig 1836-1837. S.IV.21.

Ráadás

Biblij Cźeska. W slawnem miestie Nornberce wytisstiena. Nornberka 1540. CC.IV.4.

Végül lássunk egy Nürnbergben kiadott cseh nyelvű bibliát a 16. századból. A fehér pergamenbe kötött könyv a Hártyateremben található, az eddig ismertetett bibliáknál sokkal díszesebb megjelenésű. A dombornyomott borítót fém kapcsok tartják össze, a szennycímlapon két kéztől származó latin, ill. német nyelvű bejegyzés olvasható. Sajnos, a címoldal erősen sérült, a javítást követően kézzel írták rá a kiadás évét: MDXL, vagyis 1540. A javítás valószínűleg Pécsett történt, mert a másik oldalra beragasztották Klimo püspök ex librisét.

Biblij Cźeska. W slawnem miestie Nornberce wytisstiena. Nornberka 1540. CC.IV.4.

Látszik, hogy a könyvet szeretettel forgatták, az iniciálékat és a fejezetcímeket több helyen is piros tintával tarkították. Varázslatos metszetek ékesítik, az itáliai és a német reneszánsz stílusában. A gót betűs cseh nyelvű biblia több kéziratos lapszéli bejegyzést rejt, ezek latin és cseh nyelvűek. Az utolsó néhány üres oldalra a tulajdonosok feljegyezték az egyházi év ünnepeit.

Összegzés

A látványos, súlyos bibliák lapozgatása közben óhatatlanul eltöprengtem a keresztény tanításokon. Kívánom, hogy világnézetétől függetlenül összes embertársam élje meg az Újszövetség legfőbb üzenetét: a szeretet léleknemesítő, mindent legyőző erejét.

Leave a Reply

Köszönjük WordPress! | Sablon: Baskerville 2, Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑