Az ajándék könyvek útja

Olvasási idő: 3 perc

A Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Pécs három könyvtárának, a Csorba Győző Könyvtárnak, a PTE Központi Könyvtárnak, illetve a PTE Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtárnak az összeolvadásából jött létre 2010-ben. A látogatók számára mindezek a gyűjtemények egyetlen könyvtárat jelentenek, hiszen a különböző könyvtárakból érkező könyvek közös polcokon helyezkednek el.
A beszerzési politika kialakításánál alapul vettük a könyvtárak korábban megfogalmazott gyűjtőköri prioritásait, így a gyarapítási döntéseket komplex szempontrendszer figyelembevételével hozzuk meg. Tehát amit vásárolunk vagy ajándékba kapunk, azokról is folyamatosan egyeztetünk a Tudásközpont, illetve a hálózataink könyvtáraival.

Többféle úton is érkezhetnek ajándékként dokumentumok

Egy részük a szerzőktől, kiadóktól, oktatóktól érkezik, jellemzően kis példányszámban. Saját vagy szerzőtársaik frissen megjelent műveit küldik postai úton vagy az Egyetemi Könyvtár címére, illetve a beszerző nevére személyesen, a Tudásközpontban leadva azokat.

Intézmények, kiadók, szervezetek vagy magánszemélyek (rendszeresen) továbbadott ajándék könyvei, magángyűjtemény felesleges darabjai hiánypótlók és fontosak a befogadó intézmény számára. Ezekre többnyire számít a könyvtár, mert régi megállapodás, kapcsolat áll a hátterükben.

Nagy számban adnak le névtelenül vagy egy konkrét névvel, a Tudásközpont valamely szintjén, az Egyetemi Könyvtár számára felajánlott műveket, amelyeket az ajándékozó nagylelkűen továbbad, de sem írásos köszönetet, sem visszaigazolást nem kér és vár el. (Már ebben az esetben sem, és a következő lejegyzett esetben sem vállalhatunk garanciát a befogadásra, a feldolgozásra és megőrzésre.)

A felajánlások érkezhetnek telefonon vagy személyesen, amelyek általában hagyatékot, leselejtezett, nagyobb könyvmennyiséget, feleslegessé váló állománytesteket takarnak. Itt a szándék többségében az, hogy a könyvtár vállalja el a művek befogadását. Ilyenkor sokszor az állhat a háttérben, hogy a könyvtár lássa el a jótékony hasznosító szerepkört, mert a felajánló szívesen túladna a neki felesleges anyagon, hogy azt ne kelljen kidobnia.

Minden könyv megtalálja a helyét: akár egyéb úton is érkezhetnek hozzánk művek, amelyek a feldolgozást követően hozzáférhetőek lesznek az olvasók számára a könyvtár polcain.

A felajánlóval történő párbeszéd, levelezés során szükségünk van az alábbi információkra:

  • mekkora gyűjteményről van szó,
  • mikből áll a gyűjtemény,
  • mikori kiadásúak a művek,
  • milyen területeket ölelnek fel,
  • mi volt a gyűjtés alapja,
  • milyen nyelvűek,
  • milyen állapotúak a művek,
  • ki a felajánló és
  • mi a felajánlás szándéka.

Amennyiben alkalmasnak ígérkezik a gyűjtemény, és a könyvtár szabad kezet kap a kezelésükben és a hasznosításukban, abban az esetben megszervezi a művek fogadását.
A felajánlónak a szükséges egyeztetést követően minden esetben magának kell a könyvtár címére eljuttatnia a műveket.
Mi átnézzük a beérkezett anyagot, és a számunkra felesleges darabokat eltesszük további hasznosításra, például felhasználjuk azokat az évente legalább egyszer meghirdetett Könyvbörzén. Az olvasni szerető könyvtárlátogatók ingyenesen, mennyiségi kötöttségek nélkül elvihetik a Könyvbörzén kiállított könyveket. A könyvtárlátogatások során érdemes megtekinteni a forgókaputól jobbra található parafa hirdetőtáblánk alatti ingyen elvihető művek asztalkáját, ahol szintén ilyen jellegű könyvekből lehet válogatni. Ezzel zöld könyvtári szemléletünknek is teret adunk, mivel új esélyt adunk a könyveknek.

A beérkezett ajándék könyvek feldolgozása

Először megnézzük a műveket, és összevetjük a meglévő állománnyal. Ha a Központi Könyvtár (a Tudásközpontba beköltöző más könyvtárakkal egységben) már rendelkezik elegendő példánnyal, úgy nem dolgozunk fel azokból újabbakat. Ez jelenti azt is, hogy a használatot is figyelembe véve, ha egy műnek van frissebb kiadása, amely forog, a régebbit – amennyiben az szakkönyv –, nem tartjuk meg. Ha egy mű még nem szerepel a könyvtári állományban, de a mű témája, tartalma, fizikai megjelenése mégsem teszi azt alkalmassá, akkor sem dolgozzuk be az állományunkba. Ha egy mű túl speciális témával foglalkozik, módunkban áll az azt gyűjtő hálózati szakkönyvtárba továbbadni.
Nehezítő körülmény, hogy a raktári kapacitás a könyvtárainkban eléggé korlátozott, így a már több példányban meglévő művekből újabbakat ezért sem tudunk feldolgozni.

A felsőoktatási jellegéből fakadóan az Egyetemi Könyvtár gyűjti a Tudásközpontban a tudományos szakkönyveket, mivel azonban felosztjuk a gyűjtést a könyvtárak között, előfordulhat, hogy az érdeklődőink megkeresését továbbítjuk ideálisabb könyvtári egységbe. Például a Tudásközpontban a Csorba Győző Könyvtár kezeli és gyarapítja elsősorban a szépirodalmat, nyelvészetet, irodalomelméletet és zeneművészetet, tehát ha ebbe a témába tartozó művek vannak többségben, ajánlatos a társkönyvtárat felkeresni.

A Központi Könyvtár ajándékfelajánlásaival kapcsolatban keressék Nagyné Simon Csillát (7622 Pécs, Universitas u. 2/a., simon@lib.pte.hu, 72/501-600/26857).

Egyeztetés minden esetben szükséges!

Köszönjük az ajándékként felajánlott dokumentumaikat, amelyekkel remekül kiegészíthetjük, színesíthetjük állományunkat. Önzetlenségükért hálásak vagyunk.

Leave a Reply

Köszönjük WordPress! | Sablon: Baskerville 2, Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑