Kapocs a tudáshoz- Hogyan segíthet nekünk a közösségi tudomány?

Olvasási idő: 5 perc

Könyvtárunk egyik munkacsoportja egy ideje azon dolgozik, hogy feltérképezze és megismerje a közösségi tudomány (citizen science) hazai és európai megjelenési formáit, jellemzőit, projektjeit. Ennek kapcsán indítunk egy blogsorozatot “Kapocs a tudáshoz” címmel, melynek keretében szeretnénk minél több projektet bemutatni interjúk formájában, valamint megismertetni a közösségi tudomány fogalmát és lehetőségeit az érdeklődő tudományos és civil lakossággal. Első cikkünkben a közösségi tudomány témakörét, valamint munkacsoportunk eddigi tevékenységét mutatjuk be.

Hogyan segíthet nekünk a közösségi tudomány?

A közösségi tudomány módszereit gyakran használják adatgyűjtésre vagy éppen természeti területek feltérképezésére Magyarországon. Azonban a közösségi tudomány többet jelent ennél, sőt azt látjuk, hogy egyre inkább felértékelődik az álhírek, a félreértelmezések, a tények és a szakmailag képzett kutatók iránti csökkenő figyelem által fémjelzett világban.

A tudomány szerepe

A tudomány a magán- és társadalmi élet széles skálájára hatással van. A politikai, gazdasági és személyes fejlemények és döntések egyik alapja. Új látásmódok, technológiák, eljárások és dolgokról való gondolkodásmód biztosításával a tudomány megváltoztatja a társadalmat. Ezzel együtt az rendszeresen felülvizsgálja saját eredményeit, módszereit. A tudományt a specializáció és az egyre növekvő komplexitás jellemzi, ezért sokunk számára egyre nehezebb felmérni a benne rejlő lehetőségeket és a kockázatokat. Míg egyes polgárok úgy érzik, hogy elszakadtak ettől a folyamattól, mások új kritikai attitűdöt alakítanak ki a tudományhoz. Egyre többen tekintjük magunkat nemcsak annak haszonélvezőinek vagy befogadóinak, hanem résztvevőinek is. Befolyást akarunk gyakorolni. A közösségi média hatékony eszközöket biztosít számunkra ehhez legyen szó blogokról, vitafórumokról vagy társadalmi kezdeményezésekről. Ezek sokrétű információforrást is szolgáltatnak – valamint sokszor egymásnak ellentmondó eredményeket és következtetéseket is képesek felvonultatni.

A közösség szerepe

Civilként előmozdíthatjuk vagy akadályozhatjuk a tudományt, eldönthetjük, hogy bízunk-e benne vagy sem. Ennek hatására a tudomány területéről származó megbízható információk reprezentálása egyre inkább felértékelődik. Az erőforrások fogyatkozása miatt az újságírás egyre kevésbé képes kritikusan értékelni az információk megbízhatóságát. Ugyanakkor a tudományos PR-nak több lehetősége is van a társadalom közvetlen elérésére az interneten, a közösségi médián vagy a rendezvényeken és a kiállításokon keresztül. Ez növeli a rendelkezésre álló információk és szolgáltatások érthetőségével és minőségével kapcsolatos elvárásokat is.

A Citizen Science, avagy közösségi tudomány a nyílt tudományos (open science) ökoszisztéma egyik formája. A társadalom aktív bevonása az adatok, információk gyűjtésébe nemzetközileg már szilárdan bevett megközelítés, mely hozzájárul a tudomány nyíltabb és könnyebben hozzáférhetőbb állapotához. Elengedhetetlen az, hogy minden közösségi tudományos projekt továbbra is a tudományos ismeretek megszerzésére összpontosítson. 

Honnan indult a projekt?

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontjában működő projektcsapat 2021-ben született azzal a céllal, hogy a Pécsi Tudományegyetemhez kötődő közösségi tudományos, illetve a közösséget érintő projekteket feltérképezze, azokat támogassa. Kiemelt feladatunknak tekintjük az egyetemen keletkezett tudás és eredmények közvetlen társadalmi hatását növelni képes szolgáltatások biztosítását.  Az egyetemen már korábban is bevett gyakorlat volt a nagy sikerű tudományos ismeretterjesztő rendezvények, előadások megszervezése. Azonban a mi szándékunk egy dialógusra, a társadalommal való együttműködésre és visszacsatolásokra épülő aktív közösség bevonása, kialakítása az egyetem tudományos életébe. A tudás és a társadalom közti kapocs szerepének betöltését az Egyetemi Könyvtárban látjuk, mely eddig és továbbra is küszöbként szolgál.

Célunk egy olyan kulturális, tudományos és közösségi hely létrehozása, amely vonzó és nyitott találkozási helye lehet a tudás átadására képes és kész oktatóknak, az ismeretekre és értékekre fogékony diákoknak és civileknek, hogy együttműködve kölcsönösen gyarapítsák egymás tudását és világlátását.

Hol tartunk most?

A projektcsoport jelenleg az egyetemen működő, vagy közvetlenül az egyetemhez kapcsolódó közösségeket is érintő és velük együttműködő projektek feltérképezésén dolgozik.

Annak ellenére, hogy a kezdeményezés még gyerekcipőben jár, már megkezdte a közösségi tudományos projektek kezdeti tengelyének kialakítását.

A továbbiakban egy közösségi tudományos modell kiépítésére teszünk kísérletet, amely modell nagy hangsúlyt fektet a partnerségekre, beleértve a média együttműködését is. Bíztató a tudat és a tény, hogy ez a hozzáállás nem idegen a Pécsi Tudományegyetem kutatóitól és számos kezdeményezésben már meg is jelent a közösségi tudományos gondolat, valamint annak módszertana. Bízunk benne, hogy ezek a projektek nemcsak példaként szolgálnak az új ismeretek és módszerek más projektekbe való bevonására, de önálló új kezdeményezéseket is szülnek majd. Ennek érdekében a könyvár elhatározta, hogy összegyűjti és reprezentálja a jelenleg is futó, valamint a múltban működő közösségi tudományos tevekénységeket.

Ismerd meg a PTE projektjeit, melyhez akár már ma beküldheted az adatokat, amivel segíted a munkájukat!

DRYvER

Az éghajlatváltozás és az emberi tevékenységek növekvő vízigénye következtében a korábban állandó vízforgalommal jellemezhető vízfolyások jelentős része mára egyre gyakrabban kiszárad vagy egyre kevesebb vízmennyiséget szállít. Ez a jelenség a biológiai sokféleség, a hálózatok ökológiai integritása és az általuk nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások szempontjából is pusztító hatású, világszerte tendenciózusan és drámai mértékben súlyosbodik.

A DRYvER projekt fő célja az összes kapcsolódó tudományterületen átívelő megközelítéssel globális szinten felmérni és megérteni a folyamatot, majd ezen alapulva valódi megoldásokat kínálni erre a problémára az érintett felek – gazdasági szereplők, államigazgatási szervek, civil szervezetek – számára.

 

A multidiszciplináris konzorcium szakértői 4 éven át vizsgálják, hogy az éghajlatváltozás hatására fellépő, a kisvízfolyásokat érintő kiszáradás hogyan változtatja meg a biológiai sokféleséget, az élővilág funkcionális összetételét, a patakokban lezajló fiziko-kémiai és biológiai folyamatokat, és ezáltal az ökoszisztéma-szolgáltatásokat; mindezt biológiai-ökológiai, hidrológiai, kémiai, valamint közgazdaságtani, szociológiai módszerekkel és megközelítésben.

További információért keresse fel az alábbi felületeket:

 

Mosquito Alert

 

A Mosquito Alert egy nonprofit, nemzetközi együttműködéseken alapuló közösségi tudományos projekt, amelyet különböző állami kutatóközpontok, köztük a Pécsi Tudományegyetem is koordinál.

A klímaváltozás, valamint az intenzív áruforgalmi és turisztikai tevékenység miatt számos szúnyog jövevényfaj jut el trópusi élőhelyekről Európába. Az inváziós szúnyogfajok potenciálisan számos, emberre és háziállatokra egyaránt veszélyes kórokozót terjeszthetnek. A járványügyi fenyegetettség megértéséhez ismernünk kell e fajok elterjedésének térbeli és időbeli mintázatait, melynek érdekében az Ökológiai Kutatóközpont és a Pécsi Tudományegyetem kutatói a lakosság bevonásával egy egész országot lefedő szúnyogmonitorozó programot indítottak 2019-ben.

Kulcsfontosságú, hogy nyomon kövessük az ezeket terjesztő szúnyogok terjedését, viselkedését, felbukkanási helyüket, hogy megfelelően tudjunk alkalmazkodni. Az immáron magyarul is elérhető Mosquito Alert mobilalkalmazás erre ad lehetőséget, így az állampolgárok közvetlenül segíthetik a tudományos kutatómunkát. A lakossági bejelentéseket (fogott példányok, mobilapplikáción vagy e-mailen keresztül küldött fényképek alapján) dipterológus szakemberek azonosítják be, majd a tudományosan igazolt észlelések összegzésével az itt közzétett tájékoztató ábrák készíthetők. A társadalom részvételével nyert adatokból származó tudományos következtetések lehetővé teszik majd a célzott helyszíni mintavétel megtervezését, az erőforrások jó beosztását, valamint a begyűjtött szúnyogokban lévő kórokozók kimutatásán keresztül a felkészülést egy esetleges járványra.

További információért keresse fel az alábbi felületeket:

Az app elérhető a Google Play áruházban és az App Store-ban.

Hova tartunk?

Az Egyetem harmadik missziójának szellemiségében a tevékenységünk célja:

  • Támogatni a tanulmányi és kutatási előrehaladást;
  • Ösztönözni az önállóságot, cselekvést és az együttműködést;
  • Megerősíteni a felsőoktatás szolgáltató funkcióit, mind a hallgatók, mind a helyi társadalom felé;
  • Bővíteni a személyre szabható digitális tartalomszolgáltatások körét;
  • Hozzájárulni a régióban keletkezett innovációs, tudományos és kulturális aktivitások felkarolásához;
  • Elősegíteni a tudomány és az egyetemen keletkezett tudásvagyon demokratizálódását a nyílt hozzáférés útján.

További információ a honlapukon.

Kérdés esetén forduljon a munkacsoport tagjaihoz:

Leave a Reply

Köszönjük WordPress! | Sablon: Baskerville 2, Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑